Seaside

Direkt vid stranden och havet i Bingsmarken mellan Ystad och Trelleborg. Tomt 3.420m² som sträcker sig från kustvägen till sandstranden, en av sydkustens finaste med badbrygga, eget båtupplag och gammal fiskerätt. Bebyggd med två fritidshus i behov av renovering. Byggrätt för nybyggnation enligt detaljplan.

Dybäck, beläget ca 9 km söder om Skurup, är Skånes sydligaste herresäte. Dybäcks historia går långt tillbaka i tiden och det har ägts av flera av de mäktigaste adelssläkterna i det gamla Danmark. Den förste kände innehavaren är Johannes Sastersen, vilken 1374 skrev sig som ägare till "Djubaek". Under 1400-talet tillträdde den urgamla adelssläkten Bing och om Aage Bing, som gett sitt namn till flera platser i omgivningen, berättas många historier. Han hade på 1480-talet en tvist med Beddingebönderna om vem som var ägare till Bingsmarken. Eftersom herr Aage var både snål och slug, löste han markfrågan på sitt eget sätt. Han lade lite Dybäcksjord i sina skor och vandrade sedan över det omstridda området och svor på att han trampade sin egen jord. Källa: Skånska slott & herresäten

ÅLAFISKE
Till fastigheten hör en gammal fiskerätt från avstyckningen år 1932:
"Med det avstyckade området följer den till stamfastigheten hörande rätt till fiske i Östersjön utanför det avstyckade områdets strand."
Ålarna fångades i speciella garn fastgjorda i pålar stående i dubbla rader en bit ut från stranden och flera hundra meter rakt ut i Östersjön. Vintertid plockades pålarna in på grund av isen och på sommaren placerades de ut igen.
Ålafisket var väldigt beroende av väder och vind. En dag under krigsåren på 1940-talet med gynnsam frisk sydvästvind fick man en rekordfångst på hela 3.000kg. Dagen efter med liknande väderförhållanden blev resultatet 2.500kg. Tredje dagen när vinden vänt kammade man noll.

Se vidare under "GODA AFFÄRER"

« Tillbaka «