Kulturkvadranten

KULTURKVADRANTEN har blivit en benämning på ett område norr och nordöst om Lunds domkyrka. Området och gatunätet härstammar från 900-talets slut och området är ett av Lunds bäst bevarade medeltida områden. Kulturkvadranten ingår i Krafts rote. Mitt i Kulturkvadranten ligger museum Kulturen och många hus i stadsdelen ingår numera i dess friluftsmuseum.

ADELGATAN börjar vid Sankt Annegatan och AF-borgen, löper en bit, svänger upp vid Östgöta nation och passerar sedan Lilla Tomegatan till höger för att sluta vid Stora Tomegatan. Bebyggelsen på Adelgatan är främst äldre låga hus som är tätt byggda. Gatan är smal, enkelriktad och har mycket smala trottoarer. Vid gatans rakare delar ligger hus som härstammar från tiden före år 1500. Adelgatan och de närliggande kvarteren nära kvarteret Kulturen tillhör Lunds äldsta gatunät och härstammar från när staden byggdes omkring 990.

ADELGATAN 6 - Fastighetsbeteckning: Lund Tegnér 3 - Byggherre: Fil kand H. Kabner
1880 ersattes ett envånings bostadshus i korsvirke med ett bostadshus i två våningar. Huset är byggt i rött handslaget tegel och har ett mansardtak tillbyggt 1909. Gatufasaden har en kraftigt markerad, profilerad sockel i cementputs och mittpartiet framhäves genom en attika med krenelerad avslutning i puts. Fasaden är indelad horisontalt av profilerade tak- och gördelgesimser, vertikalt av lisener och pilastrar i cementputs. Den i fasadens sida placerade entrén har en trestegs stentrappa och en ledstång av enkelt rundjärn fastsatt i väggen. Parfyllningsdörren har ljust brun, ådrad målning, dagerrutor och överljus. Källa: Lunds stadskärna, Bevaringsprogram Krafts Rote

« Tillbaka «