Ingmar Bergman & Stjärnhusen

1953 stod Stjärnhusen längs med Erikslustvägen färdiga för inflyttning. Bostadsrättsföreningen bildades och tog namnet Erikslust efter den lantgård med rötter från 1600-talet som legat i området.

När Stjärnhusen byggdes var det ett för sin tid omfattande projekt och entreprenaderna lades ut på nio olika byggmästare. Inflyttning skedde under perioden mars-september 1953. Brf Erikslust blev med sina 407 lägenheter och 20 lokaler Malmös största bostadsrättsförening.


Foto Stjärnhusen 1955, fotograf okänd, Malmö Museer

Stjärnhusen tillhör de femtiotalshus i Malmö som har bevarat mest av sitt ursprungliga utseende. En renovering i början av nittiotalet omfattade omputsning av fasader, byte av fönster och nya balkongfronter som var kopior av originalen. De ursprungliga klara färgerna på de spritputsade fasader som vetter in mot gårdarna återställdes.

Innergårdarna gavs redan från början en individuell utformning. 30-gården blev purpuraplarnas gård, 36-gården blomstergården, 42-gården den röda hagtornens gård. Varje gård fick upp till 15 träd och lika många klängväxter, 1200 buskar, 800 rosor och över 2000 perenner. Innergårdarna har liknats vid botaniska trädgårdar.

Två av lägenheterna ägdes länge av stadsteatern. Därför har en rad skådespelare och musiker bott i föreningen. Under en period bodde Harriet Andersson tillsammans Ingmar Bergman i Stjärnhusen.

Källa: Historier från Stjärnhusen

« Tillbaka «