Hällbo Gård

Hällbo Gård i Wärmö utanför Billeberga är en klassisk kringbyggd gård med anor från 1600-talet. Billeberga är en typisk jordbruksbygd med långa traditioner och historiskt sett har området spelat en stor roll vid dansk-svenska uppgörelser. Strax utanför Billeberga finns ett monument till minne över det sista stora slaget den 14 juli 1677. Första kända innehavare av Hällbo Gård var Jeppa Pålsson 1696-1717. En stentavla fäst vid fasaden på undantaget förtäljer:
”Stenbyggnaderne upförde den östra 1817 af Bengt Jeppsson och dens hustru Elna Ols Dotter de andre 1823 och 1829 af Pehr Bengtsson och dens hustru Elna Anders Dotter.”
Mangårdsbyggnaden i tegel har en längd på hela 43 meter och ”logan” är en stadig byggnad med metertjocka väggar i natursten sannolikt från 1600-talet.

 

Ett historiskt perspektiv
Ett avgörande slag i den långvariga kampen om Skåne mellan Danmark och Sverige kom att stå vid Billeberga år 1677. Skåne som varit en del av det danska riket allt sedan Harald Blåtands dagar på vikingatiden, blev genom freden i Roskilde 1658 permanent införlivat med Sverige.

Tiden som följde präglades av försvenskning och fortsatta krig. Kampen om Skåne kulminerade i det ”skånska kriget” 1676-79. Danskarna under kung Kristian V hade till en början stora framgångar och fick kontroll över hela landskapet med undantag av Malmö. Vändpunkten i kriget blev slaget vid Lund 1676 då kung Karl XI ledde den svenska armén till en knapp seger. Det blev den blodigaste uppgörelsen i nordisk historia med 10 000 stupade soldater. Initiativet övergick till svenskarna efter slaget och återerövringen av Skåne kunde inledas. Ett avgörande slag ägde rum utanför Billeberga 1677, där svenskarna gick segrande ur striden, och året efter kapitulerade danskarna. Freden mellan Sverige och Danmark slöts i Lund 1679. Försvenskningen av Skåne intensifierades under de följande åren då svensk lag, svensk rättsskipning och svenskt kyrkoskick infördes i Skåne. Karl XII efterträdde fadern 1697 och under det stora nordiska kriget 1700-21 gjorde danskarna ett sista försök att återerövra Skåne från Sverige. 1709 intog danskarna först Helsingborg och sedan även Kristianstad.

Men året efter kunde svenskarna ta tillbaka initiativet och slutligen driva danskarna ur Skåne. En lång kraftmätning mellan Danmark och Sverige om Skåne var till ända. Landskapet var utarmat av krig, epidemier och missväxt, men en långsam uppgång kunde inledas. Resten av 1700-talet blev en tid för fred och återhämtning.

Se vidare under "goda affärer"!

Ladda ner hela prospektet som pdf-fil - Klicka här!

 

« Tillbaka «