Gamla Råby Skola

Råby småskola startade sin verksamhet 1863 och var under de första 21 åren inhyst i ett statarhus vid Råby gård, tills man uppförde en särskild småskolebyggnad 1884. På grund av stort barnantal i Köinge folkskola, till vars område Råby småskola hörde, beslöt kyrkostämman att en ny folkskola skulle inrättas i en hyrd lokal i Råby Gamlegård. Här öppnades alltså Råby Folkskola den 1 september 1918. År 1922 inköptes den nuvarande skoltomten vid Råby Gamlegård, och följande år beslöt kyrkostämman att en skolbyggnad skulle uppföras där enligt en ritning av byggmästare Viktor Liljenberg och för en kostnad av 55 309 kr. Skolhuset uppfördes år 1925. Vinkelbyggnaden innehöll lärarbostad i ena längan och skolverksamhet i den andra. Skolsal, avklädningssal och materielförråd fanns på första våningen, medan slöjdsal och förvaringsrum låg en trappa upp. Anton Rydle var skolans lärare under många år och bebodde lärarbostaden. Verksamheten på skolan bedrevs in på 1980-talet.

Nuvarande ägare köpte Råby Gamla Skola år 2000 och har med varsam hand genomfört en grundlig renovering av fastigheten. Fasaden har putsats om, fönster renoverats, kök inretts, eldstäder satts i bruk, golv slipats, orangeri skapats och jordvärme installerats, samt mycket, mycket mer, inte minst har en parkliknande trädgård anlagts. Den gamla skolan erbjuder idag ett bekvämt och representativt boende med stor rymd och vackra detaljer. Väggmålningar á la 1700-tal pryder många av rummen, sex eldstäder skänker värme och trivsel, den stora salen lockar till samvaro och orangeriet inspirerar till umgänge och skapande. Här finns förvisso möjligheter att leva det goda livet och varför inte bedriva någon form av kreativ verksamhet.

Se vidare under referenser!

« Tillbaka «