Morrgården

Den lilla byn Fogdarp sträcker sig från åker och äng vid Hallandsåsens fot till skog och mosse uppe på åsen, en uråldrig och kraftfull natur. Fogdarps huvudnäring har varit jordbruket, men gårdarna har inte varit så stora och ofta har man förenat jord- och skogsbruk. Redan på 1950-talet var Fogdarps by hästrik jämfört med omgivande byar. På 1980- och 1990-talen ökade hästantalet betydligt och vid millennieskiftet fanns ett hundratal hästar fördelat på 15 gårdar. En rejäl ökning från 1995 då antalet var 60 hästar på 10 gårdar. Här ligger också Stuteri Penarpsgården som idag bedriver hästuppfödning och avelsverksamhet. Penarpsgården har tidigare varit byns största arbetsgivare med fruktodlingar som specialitet. Man skördade tusentals äppel- och päronträd, man odlade jordgubbar i mängder och hade en av landets största plommonodlingar.


Sven och Greta Johansson med sonen Stig på gårdsplanen år 1930

Morrgården har utmärkta kommunikationer med omvärlden. Det tar knappt tio minuter till Ängelholms flygplats som har flera dagliga förbindelser med Stockholm. Till Malmö kör man på en timme, till Köpenhamn på en och en halv och till Göteborg på under två timmar. Morrgården har sannolikt anor från slutet av 1700-talet, vilket de tjocka grundmurarna vittnar om. Nuvarande mangårdsbyggnader uppfördes i mitten av 1800-talet för dåvarande ägaren Sven Nilsson och gården kallades då för Nyhus. Namnet Morrgården är från senare år. Familjen Johansson ägde gården under hundratalet år fram till 1984. Dottern på gården Janna f 1880, födde Sven 1906. Hon dog när han var bara fyra år gammal. Hennes syster Hilma f 1881, blev den som uppfostrade Sven och även den som tog över gården 1915. Hilma bodde ensam med sin systerson tills han bildade familj. Sven och hustrun Greta på bilden ovan fick sonen Stig 1929. Greta f 1910 dog endast 24 år gammal 1934. Barnen Walter, Birgit och Stig var då 2, 4 och 5 år gamla. Frida Hellberg f 1894 och syster till Greta, flyttade till Sven och barnen som husföreståndarinna. Hilma dog 1945 och Sven tog då över gården från mostern. Man drev traditionellt jordbruk på gården. Sven var aktiv inom kommunalpolitiken långt upp i åren för Bondeförbundet-Centern. Han innehade flera betydande poster i Förslövsholms kommun, såsom ordförande i kommunfullmäktige, hälsovårdsnämnden och mejeristyrelsen.

Se vidare under "goda affärer"!

« Tillbaka «